Årsmöte UKAF tisdagen den 16 februari, 2021

Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till Gunnel Furuland som talar om Fredrika Bremer. Gunnel Furuland är bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi. Hon är ordförande i Biblis. Kungl. bibliotekets vänförening som ger ut tidskriften Biblis. Åren 2018-2020 medlem i juryn för Augustpriset i den skönlitterära klassen. Sedan unga år är hon intresserad av Läs mer…

UKAF Inbjudan till medlemsträff

tisdagen den 27 oktober kl. 18.30 som vanligt i Corona-tider: på Zoom. Länk skickas när det närmar sig! Då kommer Lisa Grahn, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, att tala om sin pågående doktorsavhandling:  Jernbanans mödrar – om modersgestalten i Sara Lidmans epos. Så här skriver Lisa: ”Jag kommer att berätta om min pågående forskning Läs mer…

Uppsalakretsens årsmöte 2020-02-18

Härmed kallas medlemmarna i UKAF till kretsårsmöte tisdagen den 18 februari, 2020. Tid: 18.00 (Obs tiden!) Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 Sedvanligt inbjuds till samvaro över en bit ost, bröd och vin till självkostnadspris. Utöver årsmötesförhandlingarna  ska vi få lyssna till sociologen Vera Segraeus som talar om boken “Frimodiga kvinnor fångade i tiden” . Den är skriven inom Läs mer…