Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond

Minnesfond (inrättad 1996)

Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk. Den sökande måste vara ordinarie medlem i någon av KAF:s kretsar vid ansökningstillfället, se nedan.

Nästa ansökan till Siri Jacobssons minnesfond ska lämnas in tidigast hösten 2024. För närvarande utreds ansökningsförfarandet. När utredningen är klar kommer information på webben om hur du kan söka.

Stipendiesumman kommer att vara cirka 30 000 kronor. I december beslutar KAF:s styrelse vem/vilka av de sökande som blir mottagare av stipendiet. Mottagaren meddelas före årsskiftet och samtidigt anslås namnet och styrelsens motivering på hemsidan.

Blankett till ansökan laddas ner här och innehåller personuppgifter, krets, projektbeskrivning (pågående eller planerad forskning), beräknade kostnader och ett kort CV.  Den ifyllda blanketten får vara högst 3 A4-sidor. Ansökan skickas till e-post: siri@kvinnligaakademiker.se. (Inga andra bilagor än den ifyllda blanketten skall skickas.) Observera att du måste använda Acrobat Reader eller Acrobat Pro på din dator. Acrobat Reader laddas ner gratis: https://www.adobe.com/se/acrobat/pdf-reader.html.

OBS! Notera att sökande till detta stipendium måste vara ordinarie medlem i Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) för att kunna få medel. Se ”Bli medlem”.

Se inlägg om tidigare pristagare.