Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond

Minnesfond (inrättad 1996)

Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk. Ansökan kan lämnas in under oktober månad 2022. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022. Den sökande måste vara ordinarie medlem i någon av KAFs kretsar vid ansökningstillfället, se nedan.

Stipendiesumman kommer att vara cirka 30 000 kronor. I december beslutar KAF:s styrelse vem/vilka av de sökande som blir mottagare av stipendiet. Mottagaren meddelas före årsskiftet och samtidigt anslås namnet och styrelsens motivering på hemsidan.

Blankett till ansökan laddas ner här och innehåller personuppgifter, krets, projektbeskrivning (pågående eller planerad forskning), beräknade kostnader och kort CV. När du öppnar dokumentet ska du klicka på aktivera makron. Den ifyllda blanketten får vara högst 3 A4-sidor. Ansökan skickas till epost: siri@kvinnligaakademiker.se (Obs inga andra bilagor än den ifyllda blanketten skall skickas.) Vänligen respektera blankettens begränsningar i antal tecken!

OBS! Notera att sökande till detta stipendium måste vara ordinarie medlem i Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) för att kunna få medel. Se ”Bli medlem”.

Utdelning av stipendiet och ett diplom sker i början av 2021 i samband med en ceremoni i den krets där stipendiaten är medlem. Se inlägg om pristagare

Om det finns frågor, kontakta Kristina Hallind, e-post: siri@kvinnligaakademiker.se