UKAF medlemsträff tisdagen den 20 april kl. 18.30

Vi har då glädjen att få lyssna till Margaretha Raab som sätter oss in i sitt arbete med flickröster och gossröster och andra röster i svenska kyrkans körliv. Margareta Raab är organist i Uppsala domkyrka samt konstnärlig ledare för Uppsala domkyrkas flickkör och Uppsala domkyrkas gosskör. Hon är utbildad vid Geijerskolan i Ransäter och Kungliga Läs mer…

Årsmöte UKAF tisdagen den 16 februari, 2021

Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till Gunnel Furuland som talar om Fredrika Bremer. Gunnel Furuland är bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi. Hon är ordförande i Biblis. Kungl. bibliotekets vänförening som ger ut tidskriften Biblis. Åren 2018-2020 medlem i juryn för Augustpriset i den skönlitterära klassen. Sedan unga år är hon intresserad av Läs mer…

UKAF Inbjudan till medlemsträff

tisdagen den 27 oktober kl. 18.30 som vanligt i Corona-tider: på Zoom. Länk skickas när det närmar sig! Då kommer Lisa Grahn, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, att tala om sin pågående doktorsavhandling:  Jernbanans mödrar – om modersgestalten i Sara Lidmans epos. Så här skriver Lisa: ”Jag kommer att berätta om min pågående forskning Läs mer…

Medlemsbrev till UKAF

Bästa UKAF-medlem! Efter förra veckans alltigenom lyckade medlemsmöte via Zoom och med Kersti Ullenhag (numera Jubeldoktor vid Uppsala universitet) som föredragshållare vill jag passa på att förmedla några av mina reflektioner utifrån vad jag har upplevt i min position som ordförande i UKAF. Lite om nästa möte blir det också. Erfarenheter från den 22 september Läs mer…