Skapa, redigera och ta bort inlägg

Logga in. Lista på alla inlägg: Välj Alla inlägg.

Skapa nytt inlägg:

 1. Välj Inlägg Skapa nytt
 2. Byt till Classic editor om du råkat hamna i blockredigeraren och känner dig främmande för den. Alla instruktioner är gjorda för Classic editor, som liknar Ms Words redigerare..
 3. Fyll i rubrik (inte alltför lång)
 4. Fyll i text. Använd de format som finns i menyn till vänster på rad 2. alltså rubriker och stycke, fet och kursiv. Hitta inte på egna format och färger!
 5. Om du ska lägga in bilder eller galleri, gör det.
 6. Fyll i kategori.  För att hamna på rätt ställe på webbplatsen måste inlägget tilldelas en en kategori, t.ex. kretsens namn. Ett inlägg kan ha flera kategorier och kan då visas på flera ställen på webbplatsen.
 7. Spara utkast eller publicera
 8. Klicka på förhandsgranska alternativ visa inlägg.  Kontrollera.

Redigera inlägg

 1. I administrationspanelen Välj Inlägg, alla inlägg. Klicka redigera vid det inlägg du vill redigera
 2. Alternativt leta rätt på inlägget på webbsidan och klicka på rubriken. Välj redigera.
 3. Gör dina ändringar
 4. Klicka på Uppdatera.
 5. Kontrollera att det blev rätt!

Ta bort inlägg

 1. I administrationspanelen Välj Inlägg, alla inlägg. Markera inlägget du vill ta bort. Välj Kasta i papperskorgen.
 2. Alternativt leta rätt på inlägget på webbsidan och klicka på rubriken. Inlägget öppnas. Klicka på Lägg i papperskorgen till höger på sidan.
 3. Om du gjort fel kan du återvinna inlägget ur papperskorgen.