Stipendier

Villkor för stipendier

För att kunna söka KAF:s egna stipendier och/eller internationella stipendier som söks genom KAF, måste sökanden redan vara ordinarie medlem i KAF eller söka medlemskap senast vid ansökningstidens utgång.  Se detaljer under respektive stipendium.

KAF förvaltar två fonder som delar ut stipendier: man kan söka för forskning (vetenskapliga studier), och/eller för fortsatt utbildning efter grundexamen (vidareutbildning, konferensdeltagande med egen presentation,  kvalificerande studiebesök etc).

Hösten 2020 utdelas ett stipendium från Siri Jacobsons minnesfond, se flik med fondens namn för mer information om ansökning.

Hösten 2021 utdelas ett stipendium från Karolina Widerströms studie- och stipendiefond, se flik med fondens namn för mer information om ansökning.