Styrelse och funktionärer

KAF:s riksstyrelse 2019

Anne-Marie Morhed, ordförande (Uppsalakretsen)

Bodil Formark, vice ordförande (Umeåkretsen)

Stina Johansson, sekreterare (Uppsalakretsen)

Anna Levin, kassör  (Skånekretsen)

Johanna Sjöstedt  webmaster/informationsansvarig (Västra kretsen)

Lena Ek, ledamot (Skånekretsen)

Anna Hegrad, ledamot (Stockholmskretsen)

Funktionärer

Christina Florin, husmor (Stockholmskretsen)

Eva Blomberg, biträdande husmor (Stockholmskretsen)

Beatrice Christensen Sköld, arkivarie (Stockholmskretsen)

Elisabeth Kjellström, kassör i Karolina Widerströms Studie och stipendiefond och Siri Jacobssons Minnesfond (Skånekretsen)

Kretsordförande

Skånekretsen, Ingrid Lyberg

Stockholmskretsen, Anna Cavallin

Västra kretsen, Kerstin Keen

Uppsalakretsen, Stina Johansson

Umeåkretsen, Bodil Formark