Styrelse och funktionärer

KAF:s riksstyrelse 2019

Anne-Marie Morhed, ordförande (Uppsalakretsen)

Bodil Formark, vice ordförande (Umeåkretsen)

Stina Johansson, sekreterare (Uppsalakretsen)

Anna Levin, kassör  (Skånekretsen)

Johanna Sjöstedt  ledamot (Västra kretsen)

Denise Malmberg, ledamot (Skånekretsen)

Katarina Wallin, ledamot (Stockholmskretsen)

Funktionärer

Christina Florin, husmor (Stockholmskretsen)

Eva Blomberg, biträdande husmor (Stockholmskretsen)

Beatrice Christensen Sköld, arkivarie (Stockholmskretsen)

Anna Levin, kassör i Karolina Widerströms Studie och stipendiefond och Siri Jacobssons Minnesfond (Skånekretsen)

Kretsordförande

Skånekretsen, Ingrid Lyberg

Stockholmskretsen, Anna Cavallin

Västra kretsen, Helena Strejffert

Uppsalakretsen, Stina Johansson

Umeåkretsen, Bodil Formark