Vad är Kvinnliga Akademikers Förening?

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en plattform för dig som vill arbeta för kvinnors utbildning och för jämställdhet, nationellt och internationellt. Vi driver jämställdhetsfrågor och sprider kunskap genom seminarier, studiecirklar och nätverksträffar. KAF är aktiv medlem av Sveriges Kvinnolobby, samt University Women of Europe. Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en ideell förening med kretsar i Läs mer…

Skånekretsen firar 100 år sen beslut om kvinnlig rösträtt i Sverige – ”Det hade kunnat gå helt annorlunda”

  Den 17 december arrangerade Skånekretsen en föreläsning med rubriken ”Allmän och lika rösträtt”. Just den 17 december 2018 var 100-årsjubileet av beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Salen på Lux i Lund var smockfull när professor Eva Helen Ulvros introducerade journalisten och författaren Per T Ohlsson som höll föreläsningen. Per har Läs mer…

Välkommen till Stockholmskretsens bokcirkel våren 2019 med MeToo-tema. Start 24 januari.

Bokcirkel i Karolina Widerströms våning Under hösten har en grupp medlemmar träffats en gång i månaden för att diskutera en bok. Tolv kvinnor anmälde sig och cirkeln samlade sju, åtta stycken varje möte. Bokvalet baserades på ett tema med MeToo- problematik. De tre böckerna var Maja Lundgrens Myggor och Tigrar, Mary McCarthys Gruppen och J.M. Läs mer…

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) fyller 75!

Hela 75 år firar KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor. KAF är förstås medlem där. En jättebra organisation som bl a stöttar missbrukande kvinnor som ofta hamnar längst ned i alla prioriteringar. Kolla på Mammanet.se och Bellanet.se så ser du mer saker KSAN gör för mammor och tjejer, i Sverige och i Östeuropa. http://www.ksan.se/projekt/mammanet Läs mer…

Skånekretsen första höstmöte 17 september 2018

Vid höstens första möte i Skånekretsen hade kvinnor från flera generationer förmånen att få lyssna till minnen av Agnes Andersson (1893-1986), ett kvinnoöde i Lund. Hennes barnbarn Eva Lundberg och Ulla Adelsten berättade om sin farmor. Agnes var under tiden 1937-1963 Lunds studentskegårds (LSG) första och enda portvakt, kallad fru Andersson. Hon föddes i Lund Läs mer…

Information angående dataskyddsförordningen

Här kommer information angående den GDPR-lagstiftning som började gälla 25 maj 2018. När det gäller UKAF, så har vi inte några personuppgifter i form av personnummer och liknande i våra medlemslistor. Det vi har är namn, mail-adresser och i de fall medlemmen inte har mail-adress sparas bostadsadressen. Dessa uppgifter lämnas naturligtvis inte ut till någon. Läs mer…