KSAN inbjuder till frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Kvinnliga akademikers förening är medlem i Kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

KSAN inbjuder till ett frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Tid: Fredag 7 oktober kl. 08.30-10.00 (frukost finns från kl.8.00)

Plats: Solnavägen 4 vid Torsplan, Stockholm, konferenslokal Tor på plan 10

Väl mött vid ett spännande frukostmöte! För affisch, öppna länken längst ned.

Anmälan senast den 4/10 till Unda Lönnqvist  unda.lonnqvist@sll.se 

inbjudan-frukostmote-160822

 

Fredrika Bremerförbundets Apelrydsseminarium 11-13 augusti 2016

Som vanligt deltog KAF i Fredrika Bremerförbundets årliga Apelrydseminarium. Denna gång representerades KAF av Erika Östman, medlem i Stockholmskretsen. Erika informerade om KAF och nätverkade med medlemmar i Fredrika Bremerförbundet. En rad talare inledde diskussioner vid seminariet, bland annat ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson och professor Lars Jalmert, välbekant forskare och ledamot av Fredrika Bremerförbundets styrelse. Mellan dem syns Fredrika Bremerförbundets ordförande, Louise Lindfors, i aktion på scenen.

Fotograf: Mikael Bertmar

20160812-MB0139 20160812-MB8005 20160813-MB8349

KAF uttalar sig mot excellenssatsningar i forskningspolitiken

Pressmeddelande från Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)

De så kallade excellenssatsningarna har fördelat miljarder kronor till forskning i Sverige. Studier visar att 85% av pengarna från excellenssatsningarna har gått till manliga forskare.

manliga forskare

Källor:

  1. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  2. [”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”; http://www.gu.se/digitalAssets/1370/1370132_dj-hans-excellens.pdf
  3. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  4. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015

Nu är vi medlemmar I KSAN

KSAN star för kvinnoorganisationernas samarbetsråd I alkohol- och narkotikafrågor.

Den 18 april 2016 invaldes KAF som medlem i den anrika organisationen KSAN som ägnar sig åt kunskapsspridning, aktioner och påverkan av politiken. KSAN bedriver bland annat utbildning för ledare av tjejgrupper runt om I landet, På årsmötet bjöd en forskare på en mycket initierad rapport om narkotikadödlighetens utveckling. En före detta drogsmissbrukare och intern berättade om självjhjälpsarbete bland unga kvinnliga kriminella mammor soKSAN årsmöte 2016m vill lämna den brottsliga banan. På bilden flankerar dessa båda Maj-Inger Klingvall, ordförande I KSAN.