Vad är kvinnliga akademikers förening?

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en plattform för dig som vill arbeta för kvinnors utbildning och för jämställdhet, nationellt och internationellt. Vi driver jämställdhetsfrågor och sprider kunskap genom seminarier, studiecirklar och nätverksträffar. KAF är aktiv medlem av Sveriges Kvinnolobby.

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en ideell förening med kretsar i Göteborg, Skåne, Stockholm och Uppsala. Vi stöder dig som vill etablera KAF på din egen hemort.

Kvinnliga akademikers förening (KAF) välkomnar dig som är kvinnlig student eller en kvinna med grundläggande examen från högskola eller universitet. Vi välkomnar alla andra som stödmedlemmar.

Bli medlem nu!

Kvinnliga akademikers förening (KAF) grundades 1904 för att

  • tillvarata kvinnliga akademikers intressen
  • främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen
  • verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder

Ny stipendiat: Louise Lindblom

KAFs senaste stipendiat är Louise Lindblom. Hon arbetar i Kungälv som ämneslärare i bland annat historia. Louise kommer använda stipendiet från Siri Jacobssons fond för att ta tjänstledigt från sin lärartjänst och skriva en biografi över den tämligen okända Henrika Wirmark, kvinnorättsaktivist och författare under pseudonymen H. Mark, född 1848 i Ljusdals socken, död 1920 i Göteborg. Louise Lindblom gav 2016 ut boken ”De besvärliga: Skyddshemmets vanartiga flickor”. Grattis Louise!

Stipendium och diplom delas ut 23 april i samband med KAFs årsmöte i Göteborg.

Aktuella TV-dokumentärer om kvinnors rösträttskamp

Få en glimt Karolina Widerströms våning, där Sveriges första kvinnliga läkare levde!

Det är KAFs tidigare ordförande, Christina Florin, som visar runt i våningen i den andra av två aktuella SVT-dokumentärer om kvinnors kamp för rösträtt.

I centrum står LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, där Karolina Widerström var ordförande 1918-21 (porträtt nedan).

Länk till program 1:

http://www.svtplay.se/kvinnorna-pa-froken-frimans-tid

Länk till program 2 (delvis i Karolina Widerströms våning)

http://www.svtplay.se/video/11610038/kvinnorna-pa-froken-frimans-tid/kvinnorna-pa-froken-frimans-tid-avsnitt-2

 

Var är den feministiska forskningspolitiken?

Kvällen den 30 november ordnade KAF en debatt med den rubriken i Stockholm.

Inledde gjorde professor Agnes Wold (bild överst) som visade att forskningsmedel i Sverige fördelas på ett extremt ojämlikt sätt, med en stor övervikt för manliga projektledare, särskilt inom de så kallade excellenssatsningarna. Agnes Wold är tidigare ordförande i Kvinnliga akademikers förening.

Efter henne talade utbildningsminister Helen Hellmark Knutsson om hur den nuvarande regeringen försäkrar sig om att lärosätena lever upp till jämställdhetsmålen. Agnes Wolds och utbildningsministerns inlägg kommenterades av före detta utbildningsminister Carl Tham och Vetenskapsrådets expert Carl Jacobsson. Sandlersalen i ABF-huset var fullsatt och frågorna många. Läs Läkartidningens referat från debatten

Lila – grönt – vitt = suffragetternas signal

Suffragettrörelsens färger är vitt, lila och grönt. Många av KAF:s grundare var aktiva inom rösträttsrörelsen, och argumenterade för kvinnors rösträtt. Den kvinnliga rösträtten, som vanns efter en hård kamp, anses numera för självklar. Men kvinnorörelserna har inte glömt striden, se bild längre ned!.

I London läggs fortfarande blommor i suffragetternas färger på Emmeline Pankhursts grav. Färgerna valdes av Emmeline Pethick-Lawrence, en ledande suffragett, 1908. Hon beskrev symbolismen så här:

”Purpur är, som alla vet, den kungliga färgen. Den representerar det kungliga blod som flyter i varje suffragetts ådror, instinkten till frihet och värdighet. Vitt står för renhet i det privata såväl som det offentliga livet. Grönt är hoppets färg, och vårens symbol.”

Vi kvinnor har kommit långt sedan vi vann rösträtten, men mycket återstår att göra: kvinnors löner, pensioner och karriärmöjligheter är fortfarande inte jämställda med männens. Därför fortsätter vi att slåss för kvinnors rättigheter, och använder suffragetternas färger för att ge oss inspiration och hopp.

Bild från tidningen Guardian. Information från: Museum of London, 2016-12-11, http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/454776.html.

Nordisk-baltisk konferens Tartu 8-9 oktober 2016

tartu-universitet

Kvinnliga akademikers systerförening i Estland – EANÜ – fyller 90 år 2016. Jubileet högtidlighölls vid en nordisk-baltisk konferens som samlade 145 delegater från Estland, Finland, Litauen, Ryssland och Sverige.

Konferensen ägde rum på universitetet i Tartu och präglades av en stark önskan om fortsatt samarbete mellan föreningarna för högskoleutbildade kvinnor.

Nästa nordisk-baltiska konferens anordnas i Litauen i oktober 2017 med tema Kvinnor, högre utbildning och migration.

img_1001

Konferensen hölls i universitetets pampiga högtidssal

img_0998

KAFs internationella koordinator Beatrice Christensen Sköld (t v) och Lisa Wiklund (t h), medlem i Stockholmskretsens styrelse, var två av KAFs tio delgater vid konferensen