Nordisk-baltisk konferens Tartu 8-9 oktober 2016

tartu-universitet

Kvinnliga akademikers systerförening i Estland – EANÜ – fyller 90 år 2016. Jubileet högtidlighölls vid en nordisk-baltisk konferens som samlade 145 delegater från Estland, Finland, Litauen, Ryssland och Sverige.

Konferensen ägde rum på universitetet i Tartu och präglades av en stark önskan om fortsatt samarbete mellan föreningarna för högskoleutbildade kvinnor.

Nästa nordisk-baltiska konferens anordnas i Litauen i oktober 2017 med tema Kvinnor, högre utbildning och migration.

img_1001

Konferensen hölls i universitetets pampiga högtidssal

img_0998

KAFs internationella koordinator Beatrice Christensen Sköld (t v) och Lisa Wiklund (t h), medlem i Stockholmskretsens styrelse, var två av KAFs tio delgater vid konferensen

 

KSAN inbjuder till frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Kvinnliga akademikers förening är medlem i Kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

KSAN inbjuder till ett frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Tid: Fredag 7 oktober kl. 08.30-10.00 (frukost finns från kl.8.00)

Plats: Solnavägen 4 vid Torsplan, Stockholm, konferenslokal Tor på plan 10

Väl mött vid ett spännande frukostmöte! För affisch, öppna länken längst ned.

Anmälan senast den 4/10 till Unda Lönnqvist  unda.lonnqvist@sll.se 

inbjudan-frukostmote-160822

 

Fredrika Bremerförbundets Apelrydsseminarium 11-13 augusti 2016

Som vanligt deltog KAF i Fredrika Bremerförbundets årliga Apelrydseminarium. Denna gång representerades KAF av Erika Östman, medlem i Stockholmskretsen. Erika informerade om KAF och nätverkade med medlemmar i Fredrika Bremerförbundet. En rad talare inledde diskussioner vid seminariet, bland annat ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson och professor Lars Jalmert, välbekant forskare och ledamot av Fredrika Bremerförbundets styrelse. Mellan dem syns Fredrika Bremerförbundets ordförande, Louise Lindfors, i aktion på scenen.

Fotograf: Mikael Bertmar

20160812-MB0139 20160812-MB8005 20160813-MB8349

KAF uttalar sig mot excellenssatsningar i forskningspolitiken

Pressmeddelande från Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)

De så kallade excellenssatsningarna har fördelat miljarder kronor till forskning i Sverige. Studier visar att 85% av pengarna från excellenssatsningarna har gått till manliga forskare.

manliga forskare

Källor:

  1. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  2. [”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”; http://www.gu.se/digitalAssets/1370/1370132_dj-hans-excellens.pdf
  3. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  4. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015