Digitala evenemang och föreläsningar

  1. Om du inte redan har en youtubekanal kan du skaffa en på ditt googlekonto. Det går också med facebook.
  2. Förbered den fil du ska visa och kontrollera att den fungerar. Föreläsningar med bild och ljud läggs upp på YouTube eller FaceBook, det finns inte plats på vårt webbhotell.
  3. Markera ordet Evenemang i menyn, välj Lägg till evenemang.
  4. Fyll i rubrik (måttligt lång), text, datum, tid och plats och VIKTIGT kryssar i digital  föreläsning och namnet på er krets på evenemangskategori. Alla dessa uppgifter är nödvändiga.
    Om platsen inte är viktig, bocka i alternativet Detta evenemang saknar fysisk plats.

  5. Lägg eventuellt in bilder. Ett evenemang blir mycket mer lockande med fyllig information och bilder!
  6. Infoga länk till din youtubesida, se särskild sida om länkar.
  7. Publicera. Förhandsgranska. Kontrollera att det hamnar på kretsens kalendarium och på kalendern i sidfoten.
  8. Evenemanget försvinner inte från webbplatsen när datum passerat, om det är ett digitalt evenemang.