Stockholmskretsen

Ordförande i Stockholmskretsen
Anna Cavallin 

Vilka är vi?

Stockholmskretsen är en del av Kvinnliga Akademikers Förening (KAF). Den är regionalt verksam i Stockholmsområdet som en viktig plattform för kvinnors utbildning och jämställdhet. En nyligen bildad programgrupp i Umeå är knuten till Stockholmskretsen. Som medlem får hen inbjudningar till medlemsmöten, två på hösten och två på våren. Därutöver anordnas traditionsenligt en julfest och en vårutflykt. Stockholmskretsens möten äger rum i Karolina Widerströms (1856-1949) våning på Fleminggatan i centrala Stockholm. Hon var Sveriges första kvinnliga läkare och starkt engagerad i frågor som gällde kvinnors hälsa, utbildning och politiska rättigheter.

Medlemmar i Stockholmskretsen får ibland även andra inbjudningar till evenemang av samhällspolitisk eller internationell karaktär som arrangeras av riksorganisationen av KAF, ibland gemensamt med andra kvinnoorganisationer som Sveriges Kvinnolobby och Fredrika Bremer Förbundet.

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

Betala 250/100/200 kr till KAF, Stockholmskretsen, plusgiro 513 27-5.

Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress.

Skriv också “ny medlem”.