Solbackastiftelsen

Karolina Widerström, som var en av grundarna av KAF och blev dessa andra ordförande har betytt mycket för föreningens ekonomiska existens eftersom hon testamenterade sin kvarlåtenskap till föreningen vid sin död 1949. En skärgårdsvilla omvandlades till en stipendiestiftelse och hennes intakta Stockholmslägenhet, som är ett kulturhistoriskt minnesmärke, används alltjämt vid möten och sammanträden. Fastigheten har numera en minnesplakett som utmärker var vår första kvinnliga läkare levde och verkade.

Den nedre bilden är tagen under Karolinas 90-årsuppvaktning. Från vänster läkaren Andrea  Andreen, Karolina Widerström, läkaren Ada Nilsson, fackföreningskvinnan Anna Johansson-Visborg och  en oidentifierad kvinna.

Insamling till renovering av Karolinas stolar, Solbackastifelsens plusgiro 558395-0