Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Enligt testators vilja skall naturvetare, särskilt medicinare, ha företräde. Endast kvinnor kan söka. Sökande skall ha akademisk grundexamen, vara ordinarie medlem i KAF, och avse arbeta med ett projekt som behandlar frågor i första hand i den medicinska sfären och i andra hand den naturvetenskapliga.

Karolina Widerström-stipendiet delas ut vartannat år. Nästa söktillfälle är i oktober 2021.

Blankett till ansökan laddas ner här och innehåller personuppgifter, krets, projektbeskrivning (pågående eller planerad forskning), beräknade kostnader och kort CV.  Blanketten skickas som bifogad fil till karolina@kvinnligaakademiker.se. Observera att inga andra bilagor än den ifyllda blanketten skall skickas! Den ifyllda blanketten får bli högst 3 A4-sidor.

Om du har frågor, kontakta: karolina@kvinnligaakademiker.se

Cederschöld;: En banbryterska_(1913)