Medlem i Skånekretsen

Kretsordförande

Ingrid Lyberg

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Alla medlemmar kan delta i kretsens arrangemang. Som ordinarie medlem kan du dessutom söka stipendier samt väljas till uppdrag inom föreningen.

Årsavgiften är 250/100/200 kr och inbetalas till ”Skånekretsen av KAF” på plusgiro 16 15 40-0. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. För ytterligare information kontakta skane@kvinnligaakademiker.se.

Medlemsmötena hålls i salongen på Lunds studentskegård, S:t Laurentiigatan 3, Lund, om inte annat anges.