Uppsalakretsen

Kretsordförande

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 150 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.