Västra kretsen

Kretsordförande

Helena Streijffert

Bli medlem

Årsavgiften för 2021 är 50 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

Betala 50 kr till KAF, Västra kretsen, bankgiro 114-3114. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. Kontakta vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se om du vill veta mer.