Västra kretsen

Kretsordförande

Kerstin Keen

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

Betala 250/100/200 kr till KAF, Västra kretsen, bankgiro 114-3114. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. Kontakta vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se om du vill veta mer.