Om oss

  • KAF, Kvinnliga akademikers förening, är plattform och mötesplats för alla kvinnor med högskoleexamen.
  • KAF vill synliggöra kvinnors insatser i yrkesliv och samhälle, främst i dagens Sverige, men även i ett historiskt perspektiv.
  • KAF arbetar med att skapa generations- och professionsöverskridande nätverk där medlemmarna berikar varandra med sina olika kompetenser.

Konkret innebär detta att vi:

  • bevakar frågor av särskild betydelse för kvinnor med akademisk utbildning och vi strävar efter att bygga upp nätverk för vetenskapligt utbyte, inom vilket inte minst unga forskare kan få inspiration och uppmuntran.
  • anordnar medlemsmöten och öppna föredrags- och debattkvällar om olika frågor av betydelse för kvinnliga akademiker
  • delar ut stipendier som kan sökas av medlemmar
  • förvaltar det historiska arvet efter föreningens grundare, Karolina Widerström, och arbetar för att synliggöra vad kvinnliga akademiker har gjort sedan KAF bildades 1904
 KAF består för närvarande av fem lokala kretsar, Skånekretsen, Stockholmskretsen, Uppsalakretsen, Västra kretsen, samt Umeåkretsen. Föreningen är ansluten till Sveriges Kvinnolobby, som är en sammanslutning av 45 kvinnoorganisationer i Sverige med direkt kontakt med European Women’s Lobby (EWL). Vi är även medlem i University Women Europe, UWE.