Lägg till, redigera och ta bort evenemang

Nytt evenemang

 1. Markera ordet Evenemang i menyn, välj Lägg till evenemang.
 2. Fyll i rubrik (måttligt lång), text, datum, tid och plats och VIKTIGT kryssar i namnet på er krets på evenemangskategori. Alla dessa uppgifter är nödvändiga.
  Plats måste fyllas i så att en karta kommer fram. Om platsen redan finns registrerad kommer den upp när du börjar skriva in adressen. Kartan visas mörkad, men går ändå att se.
  Om platsen inte är bestämd, bocka i alternativet Detta evenemang saknar fysisk plats.

 3. Lägg eventuellt in bilder och länkar, se särskild sida om detta. Ett evenemang blir mycket mer lockande med fyllig information och bilder!
 4. Publicera. Förhandsgranska. Kontrollera att det hamnar på kretsens kalendariium och på kalendern i sidfoten.
  .
 5. Evenemanget försvinner från webbplatsen när datum passerat, men kan tas fram ur listan på tidigare evenemang och återanvändas.