Trevlig Uppsalasommar!

Styrelsen önskar UKAFs medlemmar en riktigt trevlig sommar. Vi ser tillbaka på ett intressant år. Nu
njuter vi av sommaren på olika sätt och så ses vi i höst igen!

Höstens program 2023 (Skriv in dessa datum i din kalender redan nu!)

  • 19 september: Uppsalaförfattaren och läkaren Negar Naseh talar om sin bok ”En handfull vind”.
  • 24 oktober: Besök på Medicinhistoriska museet där professor Torsten Gordh Uppsala
    medicinhistoriska förening guidar oss. Till mötet bjuds de ukrainska stipendiaterna och guidningen
    sker på engelska.
  • 28 november; Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet talar om Konst från Ulleråker – Om
    intagna kvinnors skapande

På gång:

Uppdraget från årsmötet 2022, att undersöka möjligheten att tillskapa ett offentligt
konstverk till Betty Petterssons minne, är under utveckling. Intendent Gunilla Stillström på
Uppsala museum har tagit ansvar för att driva frågan som nu har vidgats till att handla om
kvinnliga pionjärer. Flera av UKAFs medlemmar finns i en referensgrupp.

Under flera år har vi talat om att UKAF ska ha ett närmare samarbete med Föreningen för
kvinnors historia. Nu ska det bli och planen är att ha 1–2 gemensamma arrangemang per år.
Mer information om föreningen och föredragen finns på hemsidan
https://www.uppsalakvinnorshistoria.se/. Bli gärna medlem också där. Årsavgift 250 kronor
till bankgiro 5171–4632.

Projektet för och med ukrainska stipendiater i Uppsala pågår.

Förslag har kommit att vi med relativt kort varsel spontant under sommaren skulle kunna
kalla till enkel samvaro i den fria naturen för dem som är kvar i stan. Idén är att man, som vi
gjorde i Linnéträdgården häromsistens, tar med sig något att äta och dricka. Gärna sådant
som man också kan bjuda på. Om någon kommer med ett konkret förslag på tid och plats kan
jag medverka till att en kallelse går ut.

Glädjande nyhet

Medlemsantalet har ökat. Rekrytera gärna nya medlemmar! Medlemsavgiften är fortfarande
150 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för studerande. Bankgiro: 168–5817.

Hälsningar från
Styrelsen för UKAF genom
Stina Johansson