Visning av det nyrenoverade köket i Karolinas våning

Genom Solbackastiftelsen äger Riks-KAF Karolina Widerströms våning på Fleminggatan i  Stockholm. På 1960-talet moderniserades köket med bland annat ny diskbänk och delvis nya  skåp med mera. Nu har köket med medel från Solbackastiftelsen genomgått en nödvändig  renovering där opraktiska, farliga och fula installationer från förra renoveringen ersatts med  nya som bättre passar in i stilen och gör köket säkrare och våningen mer användbar. Detta vill  vi fira genom att inbjuda alla medlemmar i KAF:s fem kretsar till en enkel invigning

Datum 4 september kl. 17

Adressen är Fleminggatan 30, portkod 7129 

Program: 

Arbetsgruppen som planerat renoveringen berättar om våningen och om etapp 1 som nu är  avklarad, samt om framtida planer som genomförs när ekonomin så tillåter. De svarar  naturligtvis också gärna på alla frågor.

Mingel med ett glas vin/alkoholfritt och enkel förtäring

Anmäl dig till Magna Andreen Sachs magna@telia.com senast 31 augusti.

Varmt välkomna!

Git Claesson Pipping, ordf. Riks-KAF

PS: Vi har inte möjlighet att betala resor. Men vi hoppas att även KAF-medlemmar utanför östra  Svealand kan passa på att göra ett Stockholmsbesök vid detta tillfälle.