Ny bok: Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation

Idéhistorikern och genusvetaren Johanna Sjöstedt mottog 2018 KAF:s humanistiska stipendium ur Siri Jacobssons minnesfond. Stipendiet har bidragit till arbetet med antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation som i juni 2021 publicerades av Daidalos förlag. Antologin har bland annat uppmärksammats i en recension i Aftonbladet. Vad är kön? Vad betyder ordet kvinna? Vem får räkna Läs mer …