Sök Siri Jacobssons stipendium för humanister

Är du humanist och kvinna? Välkommen att söka Siri Jacobssons stipendium! Enligt testators vilja ska humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk. Ansökan kan lämnas in under oktober månad 2022. Sista ansökningsdag är 31 oktober. Den sökande måste vara ordinarie medlem i någon av KAF:s kretsar vid ansökningstillfället.     Stiftelsen Läs mer …

Skånekretsen, 17 oktober: Kvinnor, karriär, akademi. Miniseminarium på Katedralskolan.

Akademiskt bildade kvinnors förening, ABKF, grundades 1904 av kvinnor som sedan 1873 tillåtits att avlägga akademiska examina, men inte hade tillträde till statliga ämbeten. Dessa var enligt grundlagen förbehållna det manliga könet. En hel del har förändrats sedan dess, förutom att ABKF numera heter KAF. Hur går det för kvinnor i akademin idag? Och utgör Läs mer …

Skånekretsens höstprogram 2022

Nu är Skånekretsens höstprogram färdigt! I oktober har vi ett miniseminarium med kvinnliga akademiker mitt i karriären, som kommer att äga rum på Katedralskolan. Annars kommer vi ses på Studentskegården som vanligt. Vi ser mycket fram emot hösten, men nu är det sommar, och styrelsen önskar alla våra medlemmar en härlig midsommarhelg och en riktigt Läs mer …