Skånekretsen

Sidan är under produktion

Kretsordförande

Ingrid Lyberg

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

Årsavgiften är 250/100/200 kr och inbetalas till ”Skånekretsen av KAF” på plusgiro 16 15 40-0. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. För ytterligare information kontakta skane@kvinnligaakademiker.se.