Medlem i Umeåkretsen

Kretsordförande

Bodil Formark

Bli medlem

Umeåkretsens årsavgift för de olika medlemskap som finns i föreningen är:

Ordinarie medlem: 250 SEK

Studerandemedlem: 100 SEK

Stödmedlem: 200 SEK

Inbetalning av medlemsavgift görs till “Umeåkretsen av KAF” via bankgiro 672-3142

I samband med inbetalning ange gärna för- och efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig. Skriv också “NY MEDLEM” om du inte tidigare har varit medlem i kretsen.

Frågor om medlemskap besvaras av kretsens ordförande som du enklast når genom att maila umea@kvinnligaakademiker.se