Medlem i Umeåkretsen

Kretsordförande

Bodil Formark

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor.
Alla medlemmar kan delta i kretsens arrangemang. Som ordinarie medlem kan du dessutom söka stipendier samt väljas till uppdrag inom föreningen.

För att bli ordinarie medlem, sätt in 250 kronor på bankgiro 672-3142 ”Umeåkretsen av KAF”.
Ange namn, examenstitel, adress, e-postadress och gärna telefonnummer.
Skriv också ”ny medlem”. Studerandemedlem betalar 100 kronor/år och stödmedlem 200 kronor/år.