Föredrag av Lotta Fabricius Kristiansen – film

Hej! Här kommer den inspelade versionen av det mycket intressanta föredrag om bins spännande och intressanta liv som Lotta Fabricius Kristiansen höll vid Stockholmskretsens senaste, digitala medlemsmöte. Så kan många fler av er medlemmar få möjlighet att ta del av denna givande och upplysande föreläsning.   Mycket nöje! Vänliga hälsningar Anna Cavallin, styrelseordförande Stockholmskretsen

Medlemsbrev till Stockholmskretsen

Informationsbrev i november 2020 till medlemmar i KAF Stockholm.   Hej Bästa medlem i KAF Stockholm!   Som tidigare meddelats är alla fysiska möten tillsvidare inställda på grund av rådande restriktioner och smittläge för Covid 19. Den 20 oktober genomförde vi ett digitalt möte med ett intressant föredrag om bin av Lotta Fabricius Kristiansen. Anna Läs mer…

Riddare av tusen äventyr

Potato Potato Scenkonst gör teater av Bodil Formarks avhandling Den välsituerade flickan. Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940. FD Bodil Formark är ordförande i KAF:s Umeå-krets. Föreställningen tar avstamp i svensk flickscouting. Här fick flickor, fria från mäns blickar, träna sig i att verka i det offentliga rummet och i naturen med fokus på frigörelse, Läs mer…

Välkommen till Stockholmskretsens bokcirkel våren 2019 med MeToo-tema. Start 24 januari.

Bokcirkel i Karolina Widerströms våning Under hösten har en grupp medlemmar träffats en gång i månaden för att diskutera en bok. Tolv kvinnor anmälde sig och cirkeln samlade sju, åtta stycken varje möte. Bokvalet baserades på ett tema med MeToo- problematik. De tre böckerna var Maja Lundgrens Myggor och Tigrar, Mary McCarthys Gruppen och J.M. Läs mer…