Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall naturvetare, särskilt medicinare, ha företräde. Endast kvinnor kan söka. Sökande skall vara ordinarie medlem i KAF eller ansöka om medlemskap i samband med ansökan.  Nästa ansökningstillfälle blir i oktober månad 2017. Ansökan ska skickas in tidigast 1 oktober och senast 31 oktober 2017.  

Blankett till ansökan laddas ner här och innehåller personuppgifter, projektbeskrivning (pågående eller planerad forskning), beräknade kostnader och kort CV.  Blanketten skickas som bifogad fil till karolina@kvinnligaakademiker.se Obs inga andra bilagor än den ifyllda blanketten skall skickas! Den ifyllda blanketten får bli högst 3 A4-sidor. Vänligen följ rekommenderade högsta antal tecken!

Om du har frågor, kontakta: karolina@kvinnligaakademiker.se