Styrelse och funktionärer

KAF:s riksstyrelse 2017

Gunilla Isaksson, ordförande (Skånekretsen)

Denise Malmberg, vice ordförande (Uppsalakretsen)

Beatrice Christensen-Sköld, kassör i riksföreningen och Solbackastiftelsen (Stockholmskretsen)

Helena Streijffert, sekreterare (Västra kretsen)

Funktionärer

Christina Florin, husmor (Stockholmskretsen)

Eva Blomberg, biträdande husmor (Stockholmskretsen)

Beatrice Christensen Sköld, arkivarie (Stockholmskretsen)

Elisabeth Kjellström, kassör i Karolina Widerströms Studie och stipendiefond och Siri Jacobssons Minnesfond (Skånekretsen)

Kretsordförande

Skånekretsen, Ingrid Lyberg

Stockholmskretsen, Anna Hegrad

Västra kretsen, Kerstin Keen

Uppsalakretsen, Stina Johansson

Umeåkretsen, Bodil Formark