Högtidlighållande av Karolina Widerströms läkarexamen

Datum/Tid
18-05-26, kl Hela dagen

Plats: Solna kyrkogård

Vänder sig till


Lördagen 26 maj planterar vi sommarblommor vid Karolinas grav på Solna kyrkogård.

Det datumet blev Karolina Widerström med. lic. och därmed Sveriges första kvinnliga läkare.​

Tidpunkt och samlingsplats meddelas senare!

Bild: Ann-Katrin Hatje, Karolina Widerströms grav, Widerströmska huset, Karolinska Institutet. maj 2017.

Laddar Karta...