Stockholmskretsen

KretsordförandeAnna Cavallin

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

Betala 250/100/200 kr till KAF, Stockholmskretsen, plusgiro 513 27-5. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”.