Stadgar

Gällande stadgar antogs 2016. De innebär bland annat möjlighet att ansluta informella lokala organisationer – programgrupper – som kan antas som kretsar när de når tillräcklig storlek och stabiltet. Länk till stadgarna finns längre ned i PDF-format.

demonstration KAF interantionella kvinnodagen

Bild: Internationella kvinnodagen 2016, Norra Bantorget, Stockholm

 

 

Stadgar 2016 – Kvinnliga Akademikers Förening – PDF