Årsmöte Uppsalakretsen

Datum/Tid
Date(s) - 2023-02-14
18:00 - 21:00

Plats
Träffpunkten Storgatan 11

Kategorier


Efter årsmötet: Barbro Westerholm talar om sin bok ”Om att aldrig ge upp”

 


Föredragningslista till kretsårsmöte 14 februari, 2023

Tid: 18.00, Plats: Storgatan11.

§ 1 Öppnande.

§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan.

§ 5 Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§ 6 Fastställande av röstlängd.

§ 7 Godkännande av 1) Verksamhetsberättelse (Bilaga 1). Föredragande: Stina Johansson. 2) Ekonomisk berättelse. (Bilaga 2a och b). Föredragande: Christina Åkerlund. 3) Revisionsberättelse. Föredragande: Revisor alt revisorssuppleant.

§ 8 Godkännande: ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för 2024.
Förslag: a) oförändrad medlemsavgift (150 kr och 100 kr för studerande) Föredragande: Stina Johansson

§ 10 Fastställande av budget.Föredragande: Christina Åkerlund

§ 11 Val av ledamöter.

a) Styrelsen:
1) kretsordförande (1 år),
2) övriga (2 år).

b) Revisor och revisorssuppleanter (1 år).

c) Valberedning (1 år)

d) Delegater till riksårsmötet. Föredragande: Stina Johansson

§ 12 Fastställande av tid och plats för kretsårsmöte 2024. Förslag: 13 alt 20 februari, 2024. Föredragande: Stina Johansson

§ 13 Övriga ärenden.

§ 14 Avslutande.

Ärenden från föreningsmedlemmar skall anmälas till ordföranden senast 7 dagar före årsmötet.

Verksamhetsberättelse bilaga 1

Bilaga 2a  Årsredovisning

Bilaga 2b Revisionsberätelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *