Lyckat fredsseminarium i Uppsala

Måndagen den 25 november ordnade Uppsala Kvinnliga Akademikers Förening ett heldagsseminarium för att uppmärksamma kvinnors arbete för fred.  Programmet var indelat i tre seminariepass där det första seminariepasset ägnades åt forskningen och kunskapsläget i dag. Det andra seminariepasset handlade om  hur fredsrörelsens organisationer  bland annat omsatt målsättningen för resolution 1325, den som enhälligt antogs för Läs mer…

Polsk film: Women Power 14 november

UKAF en filmvisning tillsammans med Svensk – Polska Föreningen. Den 14 november på Fredens Hus får vi chansen att bekanta oss med vårt grannland Polens kvinnohistoria genom den mycket intressanta filmen Women Power. Den handlar om polska kvinnor som under 1800-talet och början av 1900-talet kämpade för bevarande av polsk kultur, språk och identitet, liksom Läs mer…

University Women of Europe inbjuder till kongress och konferens 21-24 juni i Rom

    University Women of Europe (UWE) inbjuder till kongress och konferens 21-24 juni i Rom Dear all, We are pleased to invite you to the next Annual General Meeting of the University Women of Europe in Rome which will be combined, as usual, with a two day conference. This year, our Conference theme is “Women in Läs mer…

Nordisk-baltisk konferens Tartu 8-9 oktober 2016

Kvinnliga akademikers systerförening i Estland – EANÜ – fyller 90 år 2016. Jubileet högtidlighölls vid en nordisk-baltisk konferens som samlade 145 delegater från Estland, Finland, Litauen, Ryssland och Sverige. Konferensen ägde rum på universitetet i Tartu och präglades av en stark önskan om fortsatt samarbete mellan föreningarna för högskoleutbildade kvinnor. Nästa nordisk-baltiska konferens anordnas i Litauen i oktober Läs mer…

GWI och KAF bidrar till lärarutbildning i Uganda

Graduate Women International (GWI) tidigare kallad International Federation of University Women (IFUW) är sedan år 1919 en paraplyorganisation för nationella föreningar för universitets- och högskoleutbildade kvinnor. KAF har varit medlem sedan å 1921. KAF tar nu del i ett viktigt GWI-projekt som har som mål att utbilda 50 kvinnor i Uganda till lärare. Före jul fick GWI ihop Läs mer…