Årsmöte för Riksföreningen

Den 7 april har Riksföreningen för KAF årsmöte i Stockholm. Plats: Karolina Widerströms våning, Flemingg. 30 Tid: 13.00-15.45, därefter presenterar Siri Jakobssons stipendiaten, Johanna Sjöstedt, sin pågående forskning. 

Umeåkretsens evenemang

Kommande evenemang för Umeå 5 mars: Årsmöte samt samarrangemang av samtal med Folkuniversitetet på temat Demokrati och medborgarskap. Därefter supé för medlemmar. 20 mars: Lunchföreläsning på campus om anti-genderrörelsen i Europa med forskare från Södertörn. Sammarrangemang med SGF och UCGS.  

Museigruppens förslag

Hur ska KAF Hur använda Karolina Widerströms våning för kunskapsspridning och som möteslokal? Bakgrund Tanken har väckts att göra Karolina Widerströms våning till ett museum, utöver dess ordinarie användning som möteslokal. Man skulle i våningen kunna ha visningar i mindre grupper samt studiecirklar om skilda aspekter på hennes verksamhet: läkare, folkbildare, liberal politiker, rösträttskämpe med Läs mer…

Uppsalakretsens årsmöte

Årsmötet valde Stina Johansson till ordförande på ett år. Marianne Carlsson, Ada Kan och Ulla Myhrman omvaldes, och till nya ledamöter i styrelsen valdes Sara Ahlgren, Anne-Marie Morhed och Vera Segraeus. ​ Årsmötet beslutade också om oförändrad medlemsavgift, Det vill säga 150 kronor för medlem och 100 kronor för studentmedlem. Efter ett konstituerande möte utsåg styrelsen Läs mer…

KAF:s meddelandeblad för 2017

Här finns meddelandebladet, som innehåller information om Kvinnliga Akademikers Förenings verksamhet under 2017: Verksamhetsberättelser, redaktionella bidrag, årsmötesprotokoll, med mera. Meddelandebladet finns tillgängligt som PDF: Meddelandeblad 2017 – KAF