Ändrat datum för Nordisk-baltisk konferens

Datumet är flyttat till den 12 november för höstens digitala nordisk-baltiska seminarium. Pandemin har valts som det övergripande tema. Under seminariet vill vi belysa några sätt att diskutera etiska dilemman om ansvarstagande som skydd av svaga individer mot svår sjukdom och död inneburit under pandemin. Särskilt hur den drabbat kvinnor. Med hjälp av inbjudna forskare Läs mer …