Fogelstauppropet

Lilla Ulfåsa i Fogelsta, godset där den Kvinnliga Medborgarskolan fostrat många av Sveriges främsta politiker, författare och konstnärer, är till salu. Fogelstauppropet är en kampanj som syftar till att bevara Fogelsta för kvinnorörelsens och demokratins räkning. Kvinnliga akademikers förening vill nu lyfta fram detta angelägna upprop, med en förhoppning att det viktiga kulturarvet Fogelsta ska kunna bevaras för framtiden. För mer Läs mer…

Umeåkretsens evenemang

Kommande evenemang för Umeå 5 mars: Årsmöte samt samarrangemang av samtal med Folkuniversitetet på temat Demokrati och medborgarskap. Därefter supé för medlemmar. 20 mars: Lunchföreläsning på campus om anti-genderrörelsen i Europa med forskare från Södertörn. Sammarrangemang med SGF och UCGS.