GLAD PÅSK önskas alla UKAF-medlemmar!

Påsken är här och jag tar tillfället i akt att skriva en påskhälsning från styrelsen. Jag passar också på att skicka med information om många glädjande nyheter från föreningens verksamhet, både konstprogram och opera!

Nästa medlemsmöte blir den 16 april

Då kommer statsvetaren Sandra Håkansson och talar om sin doktorsavhandling om hot och våld mot kvinnliga politiker:  Politicians under threat: Gender aspects of violence against political representatives. Mer information kommer i en senare e-post.

Information från Riks-KAF:

Årsmötet i Riks-KAF genomfördes i Uppsala och med UKAF som arrangör den 24 mars. 29 personer deltog. Marianne Carlsson och Anne-Marie Morhed representerar nu UKAF i riksstyrelsen.

Dagen före årsmötet hölls en mycket uppskattad workshop om föreningens relevans i dag. Deltagare var från Uppsala: Johanna Motilla Hoppe, Lilja Jonsdottir och Felicia Sundström, från Skåne: Ingrid Lyberg och från Stockholm: Rebecca Adamo. Moderator var Christina Jutterström. Många utmärkta förslag ställdes, alla av hög relevans för föreningens framtida verksamhet i kretsarna.

Glädjande information om projekt som UKAF varit delaktiga i

  • Konstprogram med kvinnliga pionjärer med anledning av UKAF:s förslag om minnesmärke över Betty Pettersson. Konstprogrammet är nu beslutat och godkänt av kulturnämnden. Beslutet var enhälligt och inga invändningar framfördes. Flera ledamöter var mycket positiva till förslaget och tyckte att initiativet att lyfta fram betydelsefulla pionjärer var föredömligt.
  • Vadstena Akademien sätter upp opera om den kvinnliga Uppsala-fotografen Emma Schenson (1827–1913). UKAF blev på ett tidigt stadium kontaktad av kompositören Anna Einarsson som ställde frågor om Emma. Verket har nu kommit till stånd och kommer ha premiär i sommar på Vadstena Opera den 26/7 under namnet Fotografen. https://www.operalogg.com/vadstena-akdemien-ger-fotografen-39e-urpremiaren/

Medlemsavgiften är fortfarande 150 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för studerande. Bankgiro: 168–5817. Kolla att du verkligen betalat årets avgift!

Hälsningar från

Stina Johansson och UKAF:s styrelse