Politik och liv?

Tid: Torsdagen den 18 april, kl 17
Plats: Caroline Wijks sjuksköterskehem
Vasa kyrkogata 5, Göteborg

I serien där vi tar del av berättelser från kvinnliga akademikers yrkesliv är vi glada att kunna välkomna Ann-Sofie Hermansson. Hon kommer reflektera över sitt liv i politiken och tiden därefter.

Observera att tiden är kl 17. Som vanligt har vi lite förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast 16 april till Lisbeth.Stenberg@eriksbergs.se

Ann-Sofie Hermansson på väg mot 60. Renhållare.