Årsmöte KAF i Uppsala söndag 24 mars kl. 10.00

Årsmöte i Kvinnliga akademikers förening söndag 24 mars 2024, kl. 10.00

Plats: Hotel Clarion, Storgatan 30, Uppsala, och via
Zoom, länk: https://uu-se.zoom.us/j/66191810788

Bifogat finner du

  • möteshandlingarna i till Riks-KAF:s årsmöte 24 mars, adress för det fysiska mötet och länk till Zoom-mötet.
  • Inbjudan från KAF-Uppsala till workshop, program och möjlighet att umgås 23 mars, inklusive länk. Observera att den inbjudan inte bara gäller de som formellt kallas till årsmötet utan också andra som har möjlighet att ta sig till Uppsala eller vill delta i workshopen via länken.
  • Om du har frågor som gäller måltider och övernattning kontakta mialindegren@gmail.com. Övriga frågor kontakta stina.johansson@umu.se.

För Riksstyrelsen i Kvinnliga akademikers förening
Git Claesson Pipping, Ordförande

Föredragningslista årsmöte 2024

6 a Verksamhetsberättelse KAF 2023
6 b Riks-KAF årsredovisning 2023
7 a b Stiftelsen Karolina Widerströms Årsredovisning 2023
8 a b Stiftelsen Siri Jacobssons Årsredovisning 2023
8 c Revisionsberättelse Siri
8 c Revisionsberättelse Karolina
9 a b Solbacka årsredovisning 2023 signerad
9 c Solbacka revisionsrapport 2023 signerad
10 Revisionsberättelse Riks-KAF 2023
13 a Verksamhetsplan för RiksKAF 2024
13 b KAF budget 2024
14-17 Valberedningens förslag 2024 RiksKAF

Program och hålltider för helgen med Riks KAF

Sändlista årsmöte Riks