Kallelse till årsmöte 2024 Västra kretsen

Tid: 19 februari
Kl. 18.00 – 20.30
Plats: Caroline Wijks sjuksköterskehem
Vasa kyrkogata 5
Göteborg

Välkommen till KAF Västra kretsens årsmöte. Vi inleder mötet med Verksamhetsberättelsen för år 2023 och den ekonomiska redovisningen. Se medföljande Dagordning, Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Dagordning 2024

Verksamhetsberättelse och redovisning

Efter årsmötesförhandlingarna medverkar tre gäster som belyser något av det som händer på KvinnSam. De aktualiserar också vikten av att fortsätta samla dokumentation om kvinnors insatser och att skriva historia om dessa. Rachel Pierce och AnnaLena Bergqvist från KvinnSam berättar om nya projekt och initiativ för att samla och dokumentera kvinnohistoria. De kommer bland annat berätta om “Göteborg 1968”, som är ett projekt i muntlig historia. Ann-Sofie Mellqvist talar om sin idé att intervjua kvinnor i politiken. Efter presentationerna ges utrymme för diskussioner. Här kan vi även diskutera om KAF kan stötta dessa projekt i någon form av samverkan.

Föreningen bjuder på lättare förtäring, så vi är tacksamma om Du anmäler ditt deltagande senast 14 februari till Lisbeth Stenberg, lisbeth.stenberg@eriksbergs.se.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
VKKAF