Workshop i Uppsala om KAF:s roll i dagens samhälle

Tid: 23 mars 2024 kl. 14.00 och framåt
Plats: Hotel Clarion, Uppsala

Dagen före årsmötet inbjuder UKAF alla intresserade till en workshop om KAF:s
roll i dagens samhälle. Frågan är hur vi som förening ska kunna tillvarata
kvinnliga akademikers intressen genom att vara en mötesplats för akademiskt
utbildade kvinnor i alla åldrar. Yrkesverksamma kvinnor från Skåne, Stockholm
och Uppsala deltar i paneldebatt. Moderator: Christina Jutterström, journalist
och tidigare VD för Sveriges Television.

Det kommer att vara möjligt att delta i workshopen både på plats och digitalt.
Efter workshopen planeras ytterligare program och en gemensam middag.
Fullständigt program och information om praktiska frågor meddelas så fort alla
detaljer är klara.

För att vi ska kunna erbjuda middag och övernattning för de som reser till
Uppsala från Umeå, Väst och Skåne behöver vi att du anmäler dig snarast, och
senast 6 mars. Även du som deltar digitalt ska anmäla dig. Kom ihåg att ange
om du deltar på plats eller digitalt.
Anmälan till Stina.Johansson@umu.se.