Skånekretsen 4 mars: Eva Helen Ulvros om Emelie Thomander och hennes värld

Eva Helen Ulvros är professor emerita i historia, och tillika styrelseledamot i Skånekretsen. Den 4 mars berättar hon om Emelie Thomander, hustru till professorn och biskopen Johan Henrik Thomander.