Skånekretsen 5 februari: Fredrik Tersmeden och Elsa Trolle Önnerfors

För några år sedan gästade Fredrik Tersmeden oss i Skånekretsen för att tala om Hildegard Björck, Lunds första studentska. Nu återkommer han tillsammans med Elsa Trolle Önnerfors, för att prata om fler studentskor!

Detta är även Skånekretsens årsmöte.