Julhälsning från Uppsalakretsen

Snart tredje advent. Dags att titta både bakåt och framåt.

Bakåt: Det har återigen varit ett bra år. UKAF har fått flera nya medlemmar. VARMT VÄLKOMNA SKA NI VARA! Såväl enskilda medlemmar som medlemmar i styrelsen har varit duktiga på att rekommendera kvinnor att söka sig till oss. Det ska vi fortsätta med. Föreningen behöver nya medlemmar. Behovet av att få in unga personer i samtliga kretsar är ett tema som ständigt återkommer på möten med Riks-KAF:s styrelse. Något att tänka på för alla!

Framåt: År 2024 har UKAF återigen ansvaret för Riks-KAF:s årsmöte som inträffar helgen 23–24 mars. Senast UKAF hade ansvaret var 2018 och då höll vi till på Slottsbiografen. Ordföranden i University Women of Europe var gäst hos oss. 

Vi i styrelsen har påbörjat planeringen av årsmötet 2024 med ett fokus på framtidsfrågorna. Vi hoppas att det ska bli ett tillfälle då medlemmar från de olika kretsarna kan träffas och prata om gemensamma frågor. Helst vill vi att mötet sker på plats här i Uppsala, men vi kommer också att ordna så att det är möjligt att följa digitalt. Förutom ett intresseväckande föredrag ska vi försöka få till en panel där relativt nya föreningsmedlemmar diskuterar vilket stöd de vill ha från föreningen. Riks KAF:s ordförande sedan ett år tillbaka Git Claesson Pipping, tidigare förbundsdirektör i Sveriges Universitetslärares Förbund (SULF), har också en del idéer som hon delar med sig av hoppas vi. Skriv redan nu in helgen 23–24 mars i din kalender!

Lika viktigt att skriva in är vårt årsmöte den 13 februari som i vanlig ordning sker på Storgatan 11 med början kl 18. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och en bra föreläsare. 

Nu är det dags att förnya medlemskapet. Årsavgiften är fortfarande 150 kronor. I sidfoten står uppgift om medlemsavgift och medlemskonto. Alltså 150 kr för ordinarie medlem, 100 kr för studerande. Bankgiro 168–5817. Ni som betalat sent på året ska ha fått besked från kassören om att er inbetalning gäller för 2024. 

Vårens program:

Tisdag 23 januari: Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet talar om ”Konst från Ulleråker” (preliminär titel) 

Tisdag 13 februari: Årsmöte UKAF. Programarbete pågår. 

Helgen 23–24 mars: Årsmöte Riks-KAF som anordnas av UKAF och i Uppsala. Programarbete pågår.

Tisdag 16 april Sandra Håkansson talar om sin doktorsavhandling i statskunskap: Politiker under hot: genusaspekter på våld mot politiska företrädare.