Ekofeministiska perspektiv på miljöpolitik

Rut Elliot Blomqvist är årets Siri Jacobsson stipendiat. Hon disputerade tidigare i höst och det ska bli spännande att höra om hennes avhandling.

KAF har flera stipendier och det är en glädje att det utdelas för viktiga projekt till studerande inom göteborgsområdet. Vi har en idé att till föreningen inbjuda flera nydisputerade för att på så sätt få kontakt. Det är något vi kan diskutera vid mötet.

Efter presentationen följer samtal kring frågor som aktualiserats samt, för den som så önskar, fika till självkostnadspris. För att kunna planera fikat vill vi att du anmäler dig till ak.kollind@gmail.com senast den 23 november.