Höstens program för Västra kretsen

Vad händer inom Akademin?

Vi börjar hösten med att få inspel kring de debatter som pågår om villkoren inom Akademin. Hur står det till med jämställdheten, friheten? Hur kan KAF agera? Ta gärna med nya intresserade. Notera datum redan nu! Särskild inbjudan kommer senare till varje tillfälle.

Måndagen den 2 oktober, kl 18, Caroline Wijks sjuksköterskehem.
Birgitta Jordansson, historiker och forskare i arbetsvetenskap, talar på temat: Är arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolevärlden ett hot mot akademisk frihet?

Onsdagen den 25 oktober, kl 18, Caroline Wijks sjuksköterskehem.
Git Claesson Pipping, Riks KAF:s nya ordförande presenterar sig själv och talar om: Kvinnliga akademikers utmaningar och strategier för framtiden.

Övriga aktiviteter

Lördagen den 21 oktober startar en kurs för alla kvinnoorganisationers medlemmar:
Stoppa mäns våld mot kvinnor – hur kan vi göra skillnad? Mer info med anmälan kommer senare.

I november kommer årets Siri Jacobsson-stipendiat, Ruth Elliot Blomqvist och talar om sin forskning om skönlitteratur och miljöaktivism under 2010-talet.

Runt den 25 november uppmärksammar vi Orange Day, FN:s internationella dag mot kvinnovåld, med aktiviteter tillsammans med andra kvinnoorganisationer.

“Nyinvigning av Karolinas kök” den 4 september i Stockholm. Medlemmar är varmt välkomna. För närmare information, se “Aktuellt” på KAF:s hemsida.

Vi ser fram mot att ses till en intressant höst!

Styrelsen för KAF Västra kretsen