Skånekretsen 30 oktober: Ingrid Pärletun om den originella Lydia Wahlström.

Lydia Wahlström var med om att bilda ABKF, Akademiskt Bildade Kvinnors Förening, 1904!.Hennes största insatser gällde jämställdheten mellan män och kvinnor i ett brett perspektiv. Hon var under några år ledare för kvinnornas kamp för allmän rösträtt.