Skånekretsen 25 september: Kärlek och kärnfamilj. Längtan, lust och oro.

Nittonhundratalet blev kärnfamiljens århundrade, men hur gick det till?
Jonas Frykman och Orvar Löfgren är seniorprofessorer i etnologi vid Lunds universitet.

Varmt välkommen till Skånekretsens första medlemsmöte för hösten!