Skånekretsen, 17 oktober: Kvinnor, karriär, akademi. Miniseminarium på Katedralskolan.

Akademiskt bildade kvinnors förening, ABKF, grundades 1904 av kvinnor som sedan 1873 tillåtits att avlägga akademiska examina, men inte hade tillträde till statliga ämbeten. Dessa var enligt grundlagen förbehållna det manliga könet. En hel del har förändrats sedan dess, förutom att ABKF numera heter KAF.

Hur går det för kvinnor i akademin idag? Och utgör den en bra arbetsplats för kvinnor?

Det vill Skånekretsen av KAF utforska med hjälp av fyra kvinnor som gjort akademisk karriär inom olika områden: Sara Johnsdotter, Sara Kalm, Sofie Mohlin och Karin Nykvist.

  • Sara Johnsdotter är fil. dr. i socialantropologi och professor vid Malmö universitet. Hennes forskningsområden inkluderar medicinsk antropologi, kvinnlig omskärelse (könsstympning) och andra genitala ingrepp, sexualitet samt somalier i Sverige.
  • Sara Kalm är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar oftast på något av områdena migration och medborgarskapsfrågor eller sociala rörelser och aktivism. På senare år har hon kommit att intressera sig för universitetet som arbetsplats, i synnerhet fördelningen av ”akademiskt hushållsarbete”.
  • Sofie Mohlin är docent i molekylär fysiologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Hon forskar för att förstå hur barncancer kan utvecklas hos ett foster redan under graviditeten. På senare år har hon engagerat sig i frågor som rör Agenda 2030 och aktivt arbetat för att implementera EDI (Equality, Diversity and Inclusion) på arbetsplatsen.
  • Karin Nykvist är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, kritiker och skribent, oftast i Sydsvenskan. I sin forskning har hon framför allt intresserat sig för samtida poesi, flerspråkighet i nordisk litteratur samt för barnet och barndomen som litterär konstruktion.
  • Moderator är Charlotte Erlanson-Albertsson, seniorprofessor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet.

Detta miniseminarium äger rum i gradängsalen på Katedralskolan i Lund den 17 oktober, kl. 18:00-20:00. Föranmälan sker senast den 10 oktober till skane@kvinnligaakademiker.se. Varmt välkommen!