Gerd Enequist, Sveriges första kvinnliga professor

Varmt välkomna till medlemsträff tisdagen den 20 september kl. 18.30.
Lokal: Storgatan 11, i samlingsrummet på bottenplanet.

Då har vi glädjen att få lyssna till Gunnel Forsberg som skrivit en bok om Uppsala universitets första kvinnliga professor Gerd Enequist, professor i kulturgeografi.

Innan jag presenterar tisdagskvällens gäst vill jag nämna att UKAF deltog i firandet av att gotländskan Betty Pettersson för 150 år sedan skrev in sig som den första studentskan vid Uppsala universitet. Signe Rudberg Selin, medlem i UKAF, gjorde ett bejublat framträdande med några texter som hon själv skrivit. Tack Signe!

Gunnel Forsberg är professor em. från Stockholms universitet. När hon 1998 blev professor i kulturgeografi blev hon samtidigt Sveriges andra kvinnliga professor i ämnet, 50 år efter att Uppsalas första kvinnliga professor, Gerd Enequist fick sin professur i ämnet kulturgeografi. Forsberg disputerade i Uppsala 1989 vid den institution där Gerd Enequist var professor 1949 – 1968. När Kungl. Vitterhetsakademin frågade om Forsberg ville skriva en biografi över sin föregångare i deras serie Lärda i Sverige, var det med stor glädje hon tog sig an uppdraget. Med hjälp av ett gediget arkivmaterial har Forsberg berättat om en pionjär som i många stycken varit bortglömd, såväl på Universitetet som inom kulturgeografin.

I boken har Forsberg följt Enequist från barndom och ungdom i Luleå genom fortsatta studier i Göteborg och Uppsala för att sedan beskriva hennes kamp för det nya samhällsvetenskapliga ämnet och hennes villkoren som kvinna inom den kompakt manliga akademin.

Efter Gunnels föredrag och frågestund följer sedvanligt samtal över ost bröd och vin till självkostnadspris. Till mångas glädje kommer också UKAFs tidigare ordförande Denise Malmberg, som numera bor i Lund, att närvara.

Återigen varmt välkomna till ännu en intressant kväll!

Höstens program:

20 september: Professor em. i kulturgeografi Gunnel Forsberg presenterar sin bok om sin företrädare
Gerd Enequist, den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet.
Den 18 oktober presenterar Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, sin
bok ”Saknad”. Katarina Barrling är också känd för sin medverkan i flera radio och TV-program.
Den 12 november Nordisk-Baltisk konferens i Riks-KAF:s regi. Konferensen kommer att vara
tillgänglig digitalt.

Den 6 december presenterar Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid
Försvarshögskolan; sin bok ”Maktens kvinnor”. Jenny Madestam är också känd från radio och TV.

Styrelsen genom
Stina Johansson, ordförande

Om betalningen för ost och vin:
Det privata swish-konto som vi tidigare kunnat använda fungerar inte längre för betalning av förtäring
efter våra medlemsmöten. Vi har bytt kassaförvaltare. Att upprätta ett swish-konto i föreningens namn
har visat sig så dyrt att det skulle leda till höjning av medlemsavgiften. I våras prövade vi att låta
betalningen ske i efterhand till föreningens bangirokonto 168-5817. Vi kan konstatera att det
fungerade utmärkt. Därför kommer vi fortsättningsvis att erbjuda den möjligheten. Christina
Åkerlund, vår kassaförvaltare kommer att dela ut blankett med information till dem som väljer detta
alternativ. Som tidigare går det förstås bra med kontanter.