Betty Pettersson och samtida kvinnliga studenter

Varmt välkomna till medlemsträff tisdagen den 10 maj kl. 18.30.

Lokal: Storgatan 11, i samlingsrummet på bottenplanet.

Läs om betalningsformer på slutet!

Då har vi glädjen att få lyssna till Signe Rudberg Selin, medlem i UKAF, som forskar om “Betty Pettersson och samtida kvinnliga studenter”. Signe låter oss möta Betty, Hildegard, Johanna, Charlotte, Cecilia och Elin, de allra första kvinnorna som skrev in sig på universitetet i Uppsala mellan 1872–1875. Dessa livsöden har inspirerat henne att släktforska om deras bakgrund, och att skildra dem i sånger. Signe är musiker och journalist. Hon har även läst sin farmors mors dagböcker. som skildrar en ung kvinna i Uppsala, på 1870–90-talet.

Efter Signes föredrag och frågestund följer sedvanligt samtal över ost bröd och vin till självkostnadspris.

Återigen varmt välkomna till ännu en intressant kväll!

Höstens program börjar nu ta form. Reservera följande kvällar:

  • 20 september: Professorn i kulturgeografi Gunnel Forsberg presenterar sin bok om sin företrädare Gerd Enequist, den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet.
  • 18 oktober: Docenten i statsvetenskap Katarina Barrling presenterar sin nyutkomna bok ”Saknad”, som handlar om hur den stora invandringen på kort tid har förändrat Sverige.
  • 6 december: Program meddelas senare..

Styrelsen genom

Stina Johansson, ordförande

Om betalningen för ost och vin:

Det privata swish-konto som vi tidigare kunnat använda fungerar inte längre för betalning av förtäring efter våra medlemsmöten. Vi har bytt kassaförvaltare. Att upprätta ett swish-konto i föreningens namn har visat sig så dyrt att det skulle leda till höjning av medlemsavgiften. Förra gången prövade vi att låta betalningen ske i efterhand till föreningens bangirokonto 168-5817. Vi kan konstatera att det fungerade utmärkt. Därför kommer vi fortsättningsvis att erbjuda den möjligheten. Christina Åkerlund, vår kassaförvaltare kommer att dela ut blankett med information till dem som väljer detta alternativ. Som tidigare går det förstås bra med kontanter.

Medlemsavgiften

När vi ändå är inne på ekonomin konstaterar vi att några som står på utskickslistan förmodligen glömt att betala medlemsavgiften. Kontrollera därför att du betalat avgiften för 2022 (150 kronor till bankgiro 168-5817) och betala om du fortfarande vill vara medlem. Skriv namn på inbetalningen så vi ser från vem den kommer. Under slutet av våren kommer vi att skicka riktad påminnelse till dem som kan förväntas vilja kvarstå som medlemmar men som inte betalat. Om du redan nu vet att du inte längre vill fortsätta att vara medlem går det bra att meddela detta genom att svara på detta mejl.