Lisa Öberg om En qvinna läkare! Göteborg 11 april kl 18.

KAF Västra kretsen inbjuder till möte med föredrag

Tid: Måndagen den 11 april kl. 18, förfriskningar och mingel från 17.30

Plats: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa kyrkogata 5, Göteborg

(just nedanför Vasa kyrka – ingång en bit upp på Vasa kyrkogata)

Historikern Lisa Öberg talar om Karolina Widerström utifrån en ny bok. Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och en av de kvinnor som bildade KAF 1904. Hon stred på många fronter: för en jämlik sexualmoral, för friluftsskolor för klena barn, för att kasta korsetten i soporna och för rätten för kvinnor att gå sin egen väg. Som ung menade hon att många bra ideer dödades av kollektivet och ogillade föreningar. Men hon blev en riktig föreningsräv! Du får också veta en mörk, men inte oviktig, hemlighet som först nu har kommit i dagen.

Vi samtalar även om hur vi idag kan gå vidare i internationellt samarbete (bl.a. stöd till Ukraina) och för att nå studerande kvinnor inom GU.

Anmälan till Lisbeth.Stenberg@eriksbergs.se senast 10.4