Inbjudan till UKAF:s årsmöte

Bästa medlem i UKAF

Som tidigare annonserats håller UKAF årsmöte den 15 februari. Vi hoppas att Storgatan 11 öppnar den 9 februari så att vi kan ta i anspråk den lokal som vi bokat där. I skrivande stund är verksamheten där stängd för uthyrning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Nytt besked kommer i veckan, och det kan innebära att Storgatan 11 öppnas igen så att vi kan hålla vårt årsmöte där. Vår plan B är att årsmötet hålls på Zoom.

Nedan finns bifogat handlingarna till årsmötet: Dagordning Krestsårsmöte 2022, verksamhetsberättelse för 2021, Budgetförslag 2022, ekonomisk redovisning: Bokslut UKAF 2021, bilaga 2a, Bokslut 2021 sammanställning, bilaga 2b och revisionsberättelsen. Årsmötesprotokollet 2021 finns här

Till medlemsträffen efter årsmötet har vi glädjen att få lyssna till Maria Goundorina, dirigent för Uppsala-kören Allmänna Sången. Hon ska tala om moderna kvinnliga tonsättare och inledningsvis ger hon en kort historisk överblick om situationen i den professionella musikvärlden för kvinnor.

Maria Goundorina, eller Masja som hon även kallas, kommer ursprungligen från staden Novosskolniki i Ryssland. Marias intresse för körmusik föddes då hon som sjuåring började sjunga i en barnkör som senare utvecklades till en skola för körsångare. Maria inledde sina musikstudier vid Ippolitov-Ivanovs musikhögskola och Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva. Efter avslutade diplomstudier vid Tjajkovskijkonservatoriet tillbringade Maria några år i Österrike där hon studerade vid Wiens universitet.

År 2005 flyttade Maria till Stockholm för att studera kördirigering under Anders Eby vid Kungliga Musikhögskolan. Maria tog sin examen i kördirigering våren 2008. Under sin studietid hann Maria med att både sjunga i och leda flera framstående ensembler i Ryssland, Tyskland och Sverige, samt att delta i flertalet dirigenttävlingar. År 2004 var Maria en av finalisterna i Wiens Competition for Young Choir Conductors, där hon även mottog priset för “Bästa tolkning av ett romantiskt verk”. År 2007 tilldelades Maria Eric Ericsons resestipendium, och 2009 var hon en av finalisterna i den internationella dirigenttävlingen The Eric Ericson Award.

I november 2009 valdes Maria Goundorina till ny sånganförare för Allmänna Sången. Maria är körens 27:e dirigent. Sedan 2015 undervisar Maria i körsång på den nystartade avdelningen av välrenommerade Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta. Maria undervisar i kördirigering och körsång samt ger föreläsningar om rysk konstmusik på olika kurser i Österrike, Tyskland, Holland och Sverige.

Det kommer att bli en mycket spännande kväll! Vi ser fram emot att ses på riktigt!

Styrelsen genom

Stina Johansson, ordförande

Vårens program. Skriv in följande datum:

29 mars med Sara Heyman, Sveriges Radios hälsokorrespondent som skrivit en bok om politikern Bertha Wellin.

10 maj med Signe Rudberg Selin, som håller på med ett projekt om Betty Pettersson och ytterligare några, Sveriges första kvinnliga studentskor.

Mera av intresse!

Jag vidarebefordrar information som vi fått från Maria Wold Troell om en intressant kväll med Ulrika Knutson på Västgöta Nation den 25 februari 2022 kl. 17.30 prick.

Ulrika Knutson talar då om Ada Nilsson. Ulrika Knutson har i boken Kvinnor på gränsen till genombrott skrivit om Fogelstadgruppen där Ada Nilsson ingick. Ada Nilsson (1872–1964) föddes i

Toarp i Västergötland. Hon var en av Sveriges första kvinnliga läkare och en dynamisk pionjär för sexualundervisning, rösträttskämpe och fredsaktivist.

Samling från kl. 17 på Västgöta Nation, Slottsgränd 12.

Efter föreläsningen äter de som vill en sexa i Västgöta Nations vackra festsal.

Pris: Seminariet är kostnadsfritt, sexan 200 kr. Bankgiro 884-6321

Anmälan till sexa och/eller föreläsning: senast 20 feb. till 4q@vastgotanation.se. Se vidare Västgöta Nations Landskapsförenings webbplats.

Medlemsavgift UKAF

Medlemsavgiften för 2021 är 150 kronor och 100 kronor för studerande. Föreningens Bankgironummer är 168–5817. Ange vid betalning namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress.